Fusteria Font S.A. ha entès sempre la qualitat com una part fonamental de la seva cultura empresarial.
La consecució de la qualitat a tots els nivells i la gestió de la seva millora, es troben profundament arrelades en l'equip humà que forma la companyia. Des de sempre hem considerat que "la qualitat està definida pel client" i per tant el nostre principal objectiu se centra en la millora contínua de la satisfacció de les necessitats dels nostres clients tant a nivell de producte, com de servei i inseparablement, a nivell de organització i de gestió.
Per possibilitar aquest objectiu, creiem en la formació contínua i en el compromís i motivació de tot el personal, ja que només mitjançant la total implicació del nostre potencial humà aconseguirem que les seves habilitats puguin redundar en benefici de l'organització.
Un acurat tracte en la fabricació dels nostres productes i uns exhaustius controls de qualitat ens permeten igualment satisfer a tots els nostres clients, fins als més exigents.
En aquest procés de millora contínua Fusteria Font SA disposa de les certificacions ISO 9001:2000 i IQNET, per a la producció i instal • lació d'elements de fusteria d'obra en fusta, atorgades per l'entitat certificadora AENOR, acreditant així la nostra tasca empresarial.

Aquests certificats evidencien la nostra voluntat de millorar contínuament en el compliment de les expectatives i necessitats dels nostres clients i acrediten que tots els nostres processos estan dissenyats per garantir la màxima qualitat en el servei al client.
A causa de la forta competència existent en el sector, i a les cada vegada majors exigències dels nostres clients, Fusteria Font S.A, opta com a orientació estratègica per incrementar contínuament el valor afegit dels seus productes, com a camí per assegurar la competitivitat i fer front a l'aparició de nous mercats emergents.
Fusteria Font S.A. disposa de la certificació Smartwood per cadena de custòdia d'acord amb els principis i criteris del consell mundial per al maneig forestal (FSC®).
Fusteria Font SA, és conscient de la necessitat de protegir els boscos i per tant manté un compromís constant amb el seu desenvolupament sostenible. Per això disposa de la Certificació FSC® (Forest Stewardship Council) que li permet posar en el mercat articles de fusta que ha estat produïda de manera justa i respectant el medi ambient. A més, Fusteria Font S.A. es compromet a evitar la comercialització de fusta procedent de tales il • legals, així com fusta provinent d'àrees en què els drets tradicionals o civils es violen, i de boscos no certificats amb alt valor de conservació.