Aquesta secció està dedicada a elements de l'habitatge independents, com per exemple mobles, llibreries, passamans, escales, detalls constructius, etc...